НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№08/

 

 

2019 оны 04 дүгээр сарын 22                                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Онцгой байдлын хэлтэс

Цаг агаарын хэт хуурайшилтын улмаас ой хээрийн түймэр гаргах эрсдэл нэмэгдсэнтэй холбогдуулан гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/329 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. /Байгаль орчны газар, Аялал жуучлалын газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Дүүргүүд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн I, II хэлтэс

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн үеэр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоосон тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/337 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс,

Нийт байгууллага

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн хүрээнд иргэд түр цугларах талбайд гарч, дадлага сургуульд оролцохтой холбогдуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр нийслэлийн төр, захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил эхлэх, дуусах цагийг 10.00-19.00 минут байхаар гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/339 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

Замын цагдаагийн хэлтэс,

Цагдаагийн I, II хэлтэс

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн хүрээнд иргэд аюулгүй талбайд түр цугларах дадлагыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өглөөний 07.00-09.30 цагийн хооронд зохион байгуулахтай холбогдуулан Улаанбаатар хотын авто замын байгууламжийг хаасан тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/338 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. /Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар, Нийслэлийн Тээврийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, НЗДТГ-ын Хэвлэл, мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс, Дүүргийн Засаг дарга нар/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/333 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг 05 дугаар сарын 01-ний дотор дуусгаж, 05 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх. /НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захирагчийн ажлын алба, Худалдан авах ажиллагааны газар, Авто замын хөгжлийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар, Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

Орчны эрүүл аюулгүй, тав тухтай байдлыг хангуулах, өнгө үзэмжтэй байлгах зорилгоор гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагууд, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

7

Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс,, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Газрын алба

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ханган газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам талбайн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, авто замын түгжрэлийг бууруулах болон гудамж замын тохижилтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/322 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг дараагийн 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Авто замын хөгжлийн газар, бусад байгууллагууд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

8

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Татварын алба

Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө тасалдаж байгаа тул орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд ажлаа эрчимжүүлэх, орлогын тасалдлыг төрлөөр нь нөхөн төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Татварын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон бусад байгууллагууд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

9

Нийт байгууллага

Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулах, камержуулах, ажилтан, албан хаагчдынхаа эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагуудад/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

10

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийслэлийн хэмжээнд мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мал эмнэлгийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүд/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

11

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Дүүргүүд хороо, харьяа байгууллагуудынхаа бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, Захирагчийн ажлын албатай ажлын зарим чиг үүргээ уялдуулах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Захирагчийн ажлын алба/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

12

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, хороодын Засаг дарга нар, Онцгой байдлын хэлтэс

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх, айл, өрх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага бүрт мэдээллийг хүргэж ажиллах, иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл бэлэн байдлыг сайтар хангах. /Дүүргийн Засаг дарга, Хороодын Засаг дарга, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, НЗДТГ-ын Хэвлэл, мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

13

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч дүүргүүдийн Засаг дарга, хороодын Засаг дарга, Иргэдтэй уулзах уулзалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах. /НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Захирагчийн ажлын алба, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газрууд, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Ажлын 7 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.04.30-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2613
28349
102346
4415720

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc