-2 C
Ulaanbaatar
2023/04/01 [15:05:16]
Хан-Уул

Ахмадын хороо

REALADMIN

АХМАДЫН ХОРОО

                                          АХМАДЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Ахмад настны нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх
  • Төрөөс ахмад настны талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх, хамтран ажиллах
  • Ахмад настны бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх
  • Ахмад настны хөгжил, оролцоог дэмжих

Эрх зүйн хэлбэр:Ахмад настны нийтлэг эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, тэдний талаарх төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын гүйцэтгэх зарим чиг үүргийг гүйцэтгэх, нийгэмд үйлчилдэг, төрийн бус байгууллага

 

Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь үйл ажиллагааг явуулна.

1.Ахмад настанд холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм  журмыг сурталчлах, мэдээлэлээр хангах.

2.Ахмад настны дунд  биеийн тамир, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах.

3.Ахмад настанд зориулсан чөлөөт цагийн танхим, мэдээллийн төвүүдийг ажиллуулан сэтгэл зүйн болон бусад зөвлөгөө өгөх.

4.Уламжлалт баяр, тэмдэглэлт ойг тохиолдуулан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх

5.Ахмадын амьдралын баталгаа, орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Хаяг E-mail: [email protected]

Байгууллагын нэр:Ахмадын хороо

Нэр Албан тушаал  

Өрөө №

Утас
Ажил Гар
1 Д. Совоо Дарга  

 

 

807

94648309
2 Б.Агиймаа Ахлах зохион байгуулагч 99173437
3 Ш.Цэцэгмаа Бичиг хэрэг архив 88090608
4 Х.Жанчив Зохион байгуулагч 95808590
5 Ш.Адъяасүрэн Зохион байгуулагч 99456258