13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [05:14:42]
Хан-Уул

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

1 . Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр

3. Боловсролын зээлийн сангийн дүрэм

4. Суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам

5. Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-ууд

  1. Хамтран ажиллаж буй олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд НХХ-ТББ
  2. ЗДТГ-тай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-тай хамтран ажилласан 2015-2020 оны мэдээлэл
    ТББ -мэдээлэл-2019
  3. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн мэдээлэл
    Гадаадын-зээл-тусламжаар-хэрэгжиж-буй-төсөл

6 . Хүүхэд харах үйлчилгээний мэдээлэл

7 . Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр

8. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр

9. Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр

10. Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр

11. Дүүргийн хөгжлийн индексийг сайжруулах тухай

12. Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам

13. Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд тавих нийтлэг шаардлага