9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [04:06:56]
Хан-Уул

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

1 . Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр

3. Боловсролын зээлийн сангийн дүрэм

4. Суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам

5. ХАН-УУЛ дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-ууд

  1. ЗДТГ-тай хамтран ажилласан ОУ-ын болон ТББ-тай хамтран ажилласан 2015-2020 оны мэдээлэл
    ТББ -мэдээлэл-2019
  2. Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг ТББ-ын мэдээлэл
  3. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн мэдээлэл
    Гадаадын-зээл-тусламжаар-хэрэгжиж-буй-төсөл

6 . Хүүхэд харах үйлчилгээний мэдээлэл

7 . Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр

8. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр

9. Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр

10. Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр

11 - Дүүргийн хөгжлийн индексийг сайжруулах тухай