13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [05:30:32]
Хан-Уул

Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, мониторингийн хэлтэс

REALADMIN
Отгонбаяр Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 88773195
О.Мөнгөншагай Гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99178551
Төсөл хөтөлбөр, дэд бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
У.Намуун Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 88064911
Э. Энхтайван Барилга, зураг төслийн хяналт хариуцсан инженер 88667214
Г. Лувсанжамъян Засаг Даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99997528