-20 C
Ulaanbaatar
2022/12/02 [15:39:30]
Хан-Уул

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс

REALADMIN
Л.Отгонбаяр Хэлтсийн дарга 88773195
О.Мөнгөншагай Гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99178551
Г.Лувсанжамъян Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99997528
Н.Алдармаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 88848445
Э.Зул-Эрдэнэ Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 90086880
Д.Номингоо Төсөл хөтөлбөр, дэд бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 96116332