Хан-Уул

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс

REALADMIN
Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Л.Отгонбаяр Хэлтсийн дарга 88773195
2 О.Мөнгөншагай Дүүргийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99178551
3 Г.Лувсанжамъян Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99997528
4 Н.Алдармаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 88848445
5 Э.Зул-Эрдэнэ Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 90086880
6 П.Отхонхүү Барилгын зураг төслийн төлөвлөлт, хяналт хариуцсан инженер 99821989