Хан-Уул

Хууль, эрх зүй, архивийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

1. Иргэдийн бүлэг

 1. Иргэдийн бүлгийн бүртгүүлэх материал хянах жагсаалт
  Jagsaalt
 2. Иргэдийн бүлгийн гишүүдийн анкет
  gishuudiin anket
 3. Иргэдийн бүлгийг бүртгэх, санхүүжилт олгох журам
  jpg2pdf

2. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг

3. Архив, албан хэрэг хөтлөлт

 1. Нийслэлийн Төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам
  журам-батлах
 2. Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам
  А252-албан-хэрэг-хөтлөлтийн-журам

4. Баримт бичиг, нягтлан шалгах комисс

5. Баримт ашиглалтын журам

6. Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архивын албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг

7. Галын аюулгүйн дүрэм

8. Шинээр батлагдах гэж байгаа болон батлагдсан дүрмийн жагсаалт

9. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж ЭНД ДАРЖ үзнэ үү

10. Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл

Үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл ЭНД ДАРЖ үзнэ үү