Хан-Уул

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний, хэлтсийн ил тод байдал

b b

Хууль тогтоомж

 1. “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам”-
  МУЗГ-Н-157-Р-ЖУРАМ
 2. СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХОРИГЛОСОН ХООЛ ХҮНСНИЙ ЖАГСААЛТ
  СУРГУУЛИЙН-ОРЧИНД-ХОРИГЛОСОН-ХООЛ-ХҮНСНИЙ-ЖАГСААЛТ
 3. ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ХУВАНЦАР САВНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
  Хуванцар-сав-МУЗГ-496-Р-ТОГТООЛ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарь

Худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

“Үйлчилгээ эрхлэх” цахим бүртгэлийн гарын авлага

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ил тод байдал

Худалдааны газрын стандарт

Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2022 оны “Ургамал түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам” А/196 дугаар тушаал

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530810636531

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2022 оны “Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох, мөнгөн бус дэмжлэг үзүүлэх журам”

Хоолны газрын стандарт

Авто засвар үйлчилгээ эрхлэхтэй холбоотой дүрэм, журам, стандартууд

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

 1. Зар сурталчилгааны тухай хууль
  Зар-сурталчилгааны-тухай-хууль
 2. Засгийн газрын 233 дугаар тогтоол
  Засгийн-газрын-2016-оны-233-дугаар
 3. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
  Зөрчил-шалган-шийдвэрлэх-тухай-хууль
 4. Өрсөлдөөний тухай хууль
  Өрсөлдөөний-тухай-хууль
 5. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
  Хэрэглэгчийн-эрхийг-хамгаалах-тухай-хууль

Эрүүл ахуйн зохистой дадал зөвлөмж

Нийлэг уут ЗГ-ын тогтоол

Тамхины хяналтын тухай хуулийн танилцуулга

Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, ААНБ-ын жагсаалт

tamhinii-tusgai-zovshooroltei-irgen-AAN-2022

ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

tamhinii-tusgai-zovshooroltei-irgen-AAN