9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [03:55:55]
Хан-Уул

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний, хэлтсийн ил тод байдал

b b

1. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ил тод байдал

2. Худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам

3. Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

4. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам

5. Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам

6. Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам

7. Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам

8. Авто засвар үйлчилгээ эрхлэхтэй холбоотой дүрэм, журам, стандартууд

9. Үдийн цай хөтөлбөр

10. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

 1. Зар сурталчилгааны тухай хууль
  Зар сурталчилгааны тухай хууль
 2. Засгийн газрын 233 дугаар тогтоол
  Засгийн газрын 2016 оны 233 дугаар
 3. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
  Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
 4. Өрсөлдөөний тухай хууль
  Өрсөлдөөний тухай хууль
 5. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
  Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

11. Хууль тогтоомж

 1. “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам”-

  МУЗГ-Н 157-Р ЖУРАМ

 2. СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХОРИГЛОСОН ХООЛ ХҮНСНИЙ ЖАГСААЛТ

  СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХОРИГЛОСОН ХООЛ ХҮНСНИЙ ЖАГСААЛТ

 3. ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ХУВАНЦАР САВНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

  Хуванцар сав-МУЗГ 496-Р ТОГТООЛ

12. “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөр

13. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 2020 дэд хөтөлбөр

14. Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, ААНБ-ын жагсаалт

2019 – 2019

2020 – 2020

2021 – 

15. Худалдааны газрын стандарт

16. Хоолны газрын стандарт

17. Давс багатай бүтээгдэхүүн аян

18. Эрүүл ахуйн зохистой дадал зөвлөмж

19. Үдийн хоол хууль

20. Нийлэг уут ЗГ-ын тогтоол

21. Гэрээний үлгэрчилсэн загвар