Хан-Уул

Агаар, орчны бохирдлын хяналтын тасгийн ил тод байдал

b b

1. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол

2. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна хаяг реклам, зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам

3. Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх журам

4. Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам

8. Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам

9. Цэвэр, бохир усны хэрэглээг зохицуулах түр журам