Хан-Уул
Мэдээлэл

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Иргэн бол өргөдөл, аж ахуйн нэгж бол албан бичиг

  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

  3. https://ulaanbaatar.mn/home цахим сайтын үйлчилгээ эрхлэх бүртгэл цэсэнд бүртгүүлсэн QR код

  4. Сунгуулах бол хуучин тусгай зөвшөөрлийн эх хувь

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг:

  • Ажлын 10 хоногийн дотор дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгоно.
  • 3 жилийн хугацаатай олгоно.
  • Тэмдэгтийн хураамж төлнө:
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж: itax.mta.mn сайтад төлбөрийн даалгавар үүсгэж төлнө.
  • Хүлээн авагч сум/хороо: Дүүргийн төвлөрсөн
  • Хүлээн авагч байгууллага: Хан-уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
  • Төлөх дүн: 250’000₮

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2023 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ӨГСӨН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2023 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2022 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НИЙТ ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИМПОРТ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ ХАРАХ