9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [03:37:32]
Хан-Уул
Мэдээлэл

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолтын хуулбар
 3. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн байр болон дотуур байрнаас 500м зайд оршдог тухай Харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Албан хүсэлт гаргана  /Холбоо барих утас/
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг:

 • Ажлын 30 хоногийн дотор дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгоно.
 • 3 жилийн хугацаатай олгоно.
 • Тэмдэгтийн хураамж төлнө:
 • Хүлээн авагч банк: Худалдаа хөгжлийн банк 100200100910
 • Хүлээн авагч: ХУД Орон Нутгийн Ерөнхий Орлого
 • Гүйлгээний утга:      Тэмдэгтийн хураамж  250.000₮

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2021 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

 

Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам харах