14 C
Ulaanbaatar
2022/09/27 [12:35:13]
Хан-Уул
Мэдээлэл

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Иргэн бол өргөдөл, аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

3. Орчны 50 метрийн кадастрийн зураглал

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг:

  • Ажлын 30 хоногийн дотор дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгоно.
  • 3 жилийн хугацаатай олгоно.
  • Тэмдэгтийн хураамж төлнө:
  • Хүлээн авагч банк: Худалдаа хөгжлийн банк 100200100910
  • Хүлээн авагч: ХУД Орон Нутгийн Ерөнхий Орлого
  • Гүйлгээний утга:      Тэмдэгтийн хураамж  250.000₮

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2021 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НИЙТ ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ ХАРАХ 

Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам харах