Хан-Уул
Удирдлага

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

Овог нэр:  Баасангийн Цэрэн 
Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн хурлын Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч

Төрсөн он:  1974 он

Боловсролын байдал:

             1983-1992 10 жилийн сургууль

             1993-1998 Их сургууль

             1998-2000 ХБНГУ-ын хумболдтын их сургууль

             2001-2002 Удирдлагын академи

             2003 ГЭЗДС Гаалийн эрх зүй

Гадаад хэл:   Орос, Англи

Ажлын туршлага:  

             2001 – 2002 онд  Гаалийн Ерөнхий Газарт мэргэжилтэн

             2002 – 2005 онд  Улаанбаатар, Сэлэнгэ дэх Гаалийн Газарт Гаалийн Улсын Байцаагч ахлах                        байцаагч.

            2006 – 2015 онд “BG” Констракшин ХХК Ерөнхий захирал

            2015 – 2016 онд Гаалийн Ерөнхий Газарт ЗХНХэлтсийн дарга

            2016 – 2020 онд  Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Дарга,  ДИТХ дахь МАН-ын бүлгийн  дарга

            2021 оноос Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байна