-22 C
Ulaanbaatar
2022/01/24 [12:11:56]
Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ НХААГ/202104322 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ НХААГ/202104322 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Тус албанаас зарласан “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн сантехникийн засвар үйлчилгээ /ХУД/ /НХААГ/202104322/” тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.7.2, 29 дугаар зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүсэж,  тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул уг ажлыг дахин зарлах шийдвэр гарсан болохыг мэдэгдье.

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА