-10.9 C
Ulaanbaatar
2021/12/08 [04:27:25]
Хан-Уул
Тендерийн нээлт

Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дээвэр засвар /6 20 дугаар хороо/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт боллоо

 

Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны фасад, дээвэр засвар /6 20 дугаар хороо/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт боллоо

 

Хан-Уул дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар /2, 19 дүгээр хороо/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ХУДХААА/202101011 дугаартай тендерийн  нээлт 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад  Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо. Уг тендерт нэг орорлцогч саналаа ирүүлсэн байна.

 

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ
“Улаан-Элс” ХХК 217.747.028

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА