-10.9 C
Ulaanbaatar
2021/12/08 [04:39:22]
Хан-Уул
Тендерийн нээлт

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨӨЛӨГЧДИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД   ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨӨЛӨГЧДИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД   ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өөрийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих “Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн цахим хуралдаан зохион байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд” ХУДХААА/202109077 дугаартай тендерийн нээлт 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна. Үүнд:

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ТЕНДЕРИЙН ЗАРЛАГДСАН ҮНЭ ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ
1     Пи Си Молл ХХК 70,000,000 ₮

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА