-22 C
Ulaanbaatar
2022/01/24 [11:35:30]
Хан-Уул
Мэдээлэл

Хан-Уул дүүрэгт “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж санал авах хэлэлцүүлэг” зохион байгуулагдлаа

“Хот төлөвлөлт судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-аас 2021 оны 09 сарын 29-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж санал авах хэлэлцүүлэг” зохион байгуулж, Хан-Уул дүүргийн удирдлагууд, Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс албадын дарга нар, 21 хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нар, хот байгуулалтын салбар хариуцсан албан хаагчдад хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг цахим болон танхим хосолсон хэлбэрээр танилцууллаа.

  • Танилцуулгатай холбогдуулан дараах саналыг дүүргийн зүгээс гаргалаа
  • Хотын нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлэх
  • Сургууль, цэцэрлэг хүртээмжгүй байгаа бүсүүдэд хүртээмжийг сайжруулах төлөвлөлт хийх
  • Туул-Шувуу, Био-комбинат, Өлзийт орчмын бүс нутгийг эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх
  • Үерийн усны эрсдэлээс хамгаалах далан суваг, ус зайлуулах хоолойг дүүргийн нисэх, яармагийн бүс болон төвийн бүсэд төлөвлөж өгөх
  • Цахим дүүрэг болох зорилтыг дэвшүүлж байгаа, үүнийг төлөвлөлтөд тусгах.