-20 C
Ulaanbaatar
2021/12/08 [06:30:56]
Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨӨЛӨГЧДИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД НИЙЛҮҮЛЭХ ХУДХААА/202109077 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨӨЛӨГЧДИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД НИЙЛҮҮЛЭХ ХУДХААА/202109077 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

 

Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
 

1

Пи Си Молл ХХК 70,000,000 ₮  

шалгарсан

 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 29, 29.1

Уг тендерт  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэгт заасны дагуу “Пи Си Молл” ХХК–ийг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсан байна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА