-10.9 C
Ulaanbaatar
2021/12/08 [04:41:32]
Хан-Уул
Ахмадын хороо Тендерийн үр дүн

 ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ (ХУД) НХААГ/202104322 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

 ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ (ХУД) НХААГ/202104322 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
1  Эмпати хаус ХХК 196,813,798 ₮ шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг

               Уг тендерт  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1 дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзсаныг мэдэгдье.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА