13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [04:53:41]
Хан-Уул
Мэдээлэл

“Миний мэдэх зуслан” цахим судалгааг зохион байгуулж байна

Зуслангийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх судалгаа авч байна Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Монголын үндэсний зуслангуудын холбоо хамтран хүүхдийн хөгжлийн орчин болох хүүхдийн зуслангийн хүрэлцээ хангамж, хэрэгцээ шаардлага, үйлчилгээний нөхцөлийг тодорхойлох зорилгоор “Миний мэдэх зуслан” цахим судалгааг зохион байгуулж байна. Судалгааг хүүхдүүд, эцэг эхээс гэсэн хоёр байдлаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд зуслангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. QR кодыг уншуулан судалгаандаа идэвхтэй хамрагдаарай.

Хүүхдээс авах санал асуулга https://forms.gle/xYxY6x2tp97J1RdF9

Эцэг эхчүүдээс авах санал асуулга https://forms.gle/wEbHh1A822skwxtL6