14 C
Ulaanbaatar
2022/09/27 [11:56:18]
Хан-Уул
Мэдээлэл

Хан-Уул дүүрэгт 2022-2023 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хүргэж байна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:
size-full wp-image-19219″ />image-19112″ />

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОЁРДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТАВДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗУРГААДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НАЙМДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЕСДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРАВДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАННЭГ ДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНХОЁРДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНГУРАВ ДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНДӨРӨВ ДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНТАВ ДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНДОЛОО ДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАННАЙМ ДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АРВАНЕС ДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРЬДУГААР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХОРИННЭГ ДҮГЭЭР ХОРООНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ: