Хан-Уул
Мэдээлэл

Иргэдэд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль бусад холбогдох хуулийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдлаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө”-г батлагдсан. Тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн, архивын хэлтсээс 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр дүүргийн Прокурорын газар, Албан бус насан туршийн боловсролын төв, Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлалтай хамтран 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны зорилтот бүлгийн иргэдэд Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршиг, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга зам, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, хүчирхийлэлд байгаа хүүхдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг тус тус холбогдох мэргэжилтнүүд өгч ажилаллаа.