-17 C
Ulaanbaatar
2023/02/08 [15:51:18]
Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

27 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 3 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

27 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 3 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих  27 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж  НХААГ/2022091972 дугаартай тендерийн нээлт 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад болоход нэг ч аж ахуй нэгж оролцоогүй байна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА