Хан-Уул
Мэдээлэл

СҮҮНИЙ УРАМШУУЛАЛД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар тогтоолоор “Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ыг баталсан.
ЖУРМЫН ХҮРЭЭНД шаардлага хангасан сүүний үйлдвэрт зөвхөн өвлийн улиралд нийлүүлж байгаа сүүний литр тутамд 500 төгрөгийн урамшууллыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд малчид, эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд олгоно.