Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

41 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

41 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

41 дүгээр цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахНХААГ/2022091979 дугаартай тендерийн  нээлт 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад  Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр болоход нэг ч аж ахуй нэгж оролцоогүй байна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА