-2 C
Ulaanbaatar
2023/04/01 [16:23:17]
Хан-Уул
Тендерийн үр дүн

35, 28, 165, 223 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

2023 оны 01 сарын 11                                                                                                Улаанбаатар хот

ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР
1 Пэси Оасис ХХК 9.904.664 Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  нөхцөл шаардлага хангасан

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА