Хан-Уул
Нэмэлт

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө – 2023 он

HShU-tuluwluguu-2023

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө – 2022 он

ZDTG-HShU-Tuluvluguu-2022_rotated