Хан-Уул
Тендерийн нээлт

“25 дугаар хороо, авто замын зураг, төсөв, ХУДХААА/202309112”-ийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтад техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлсэн зөвлөхүүдийн нээлт боллоо

           Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд санхүүжин хэрэгжих 25 дугаар хороо, авто замын зураг, төсөв, ХУДХААА/202309112-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ тендерийн  хураангуй жагсаалтын нээлт 2023.12.04-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад  Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албан дээр боллоо. Хураангуй жагсаалтад дараах аж ахуй нэгж саналаа ирүүлсэн байна. Үүнд:

Д/Д Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчийн нэр
1 ИХЭР МӨНХ ХХК

 ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА