Хан-Уул
Тендерийн урилга

Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (1, 2 ,7, 18, 22, 25 дугаар хороо)

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

            Огноо: 2024 оны 02 дугаар сарын 08
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (1, 2 ,7, 18, 22, 25 дугаар хороо)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХУДХААА/202412082
Нийт төсөвт өртөг: 800,000,000 (найман зуун сая) төгрөг
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Багц-1, Багц-2
  2. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 00 цагаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад нээнэ.
  3. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: “Зөвшөөрөхгүй”
  4. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:“Эрхгүй”
  5. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
  6. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: “Тийм” Тендерийн баталгаа нь багц-1 1,250,000 (нэг сая хоёр зуун тавин мянга), багц-2 2,750,000 (хоёр сая долоон зуун тавин мянга) төгрөгийн үнийн дүнтэй байна.
  7. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
  8. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
  9. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20 хороо, Иргэдэд Үйлчлэх төв байр, 6 давхар, 606 тоот, Худалдан авах ажиллагааны алба, Утас: 70009011