Хан-Уул
Тендерийн урилга

209 дүгээр цэцэрлэг орчимд үерийн ус зайлуулах далан шуудуу барих ажил (8 дугаар хороо)

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

            Огноо: 2024 оны 02 дугаар сарын 08
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: 209 дүгээр цэцэрлэг орчимд үерийн ус зайлуулах далан шуудуу барих ажил (8 дугаар хороо)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХУДХААА/202412017
Нийт төсөвт өртөг: 450,000,000 (дөрвөн зуун тавин сая) төгрөг
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

       Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: “Үгүй”
  2. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
  3. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: “Зөвшөөрөхгүй”
  4. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх:“Эрхгүй”
  5. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
  6. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: “Тийм” Тендерийн баталгаа нь 2,250,000 (хоёр сая хоёр зуун тавин мянга) төгрөгийн үнийн дүнтэй байна.
  7. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
  8. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
  9. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20 хороо, Иргэдэд Үйлчлэх төв байр, 6 давхар, 606 тоот, Худалдан авах ажиллагааны алба, Утас: 70009011