Хан-Уул
Тендерийн нээлт

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

ҮЕРИЙН ЭРСДЛЭЭС ХАМГААЛАХ ЗӨӨВРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДХААА/20240102054  ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

 

Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Үерийн эрсдлээс хамгаалах зөөврийн тоног төхөөрөмж худалдан авах  төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2024 оны 03 дугаар сарын 11 -ны өдрийн 10 цаг 00 минутад цахимаар доорх оролцогчид үнийн санал ирүүлсэн байна.

Үүнд:

Оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа
1 Хайдродизайн прожект ХХК 190,047,004 ₮ Ирүүлсэн
2 Ган төмөр констракшн ХХК 196,282,000 ₮ Ирүүлсэн
3 Милта койн ХХК 174,004,600 ₮ Ирүүлсэн
4 Престиж-Инженеринг ХХК 197,926,585 ₮ Ирүүлсэн

 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА