Хан-Уул

Нийтлэгч : Khanuul.mn

“Хөгжлийн бэрхшээлийн эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх” сарын аян зохион байгуулагдаж, шалгарсан өрхийн эмнэлгүүдийг шагнаж, урамшууллаа

Khanuul.mn
Бага насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн эрт илрүүлгийг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Хөгжлийн бэрхшээл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэгт...