Хан-Уул

Нийтлэгч : Tender

15 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
15 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТ...