Хан-Уул

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 62 ТОГТООЛООР “ТҮҮХИЙ НҮҮРС ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ” ХЭРЭГЖИЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ БИЕЛҮҮЛЖ, АЖИЛЛАСАН ДҮҮРГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЖ, УРАМШУУЛЛАА

b b
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Монгол Улсын Засгийн газрын 62 тогтоолоор “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” хэрэгжилтийг бүрэн хангалттай...