13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [05:53:18]
Хан-Уул

Мод үржүүлгийн газар байгуулах талбайн хамгаалалтын зурваст тарих улиас, хайлаас нийлүүлэх тендерийн нээлт боллоо

Tender
Мод үржүүлгийн газар байгуулах талбайн хамгаалалтын зурваст тарих улиас, хайлаас нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  ХУДХААА/202204080 дугаартай тендерийн  нээлт 2022 оны...

Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон хороодод тарих мод, бут нийлүүлэх ажлын нээлт боллоо.

Tender
Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон хороодод тарих мод, бут нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон...

Мод үржүүлгийн газар байгуулах талбайн хамгаалалтын зурваст тарих улиас, хайлаас нийлүүлэх ажлын нээлт боллоо.

Tender
Мод үржүүлгийн газар байгуулах талбайн хамгаалалтын зурваст тарих улиас, хайлаас нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах /, ХУДХААА/2022040821 дугаартай тендерийн  нээлт 2022 оны...

Мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд тарих мод, бут нийлүүлэх /12, 13, 14 дүгээр хороо/ ажлын нээлт боллоо.

Tender
Мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд тарих мод, бут нийлүүлэх /12, 13, 14 дүгээр хороо/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах /, ХУДХААА/202204082 дугаартай тендерийн...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНД ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛ (ХУД) АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНД ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛ (ХУД) АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО Нийслэлийн...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (11, 15, 17 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ХУДХААА/202201014 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
2022 оны 03 дугаар сарын 25                         ...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (19, 20 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (19, 20 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН...