Хан-Уул

15 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
15 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТ...

МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ТАРИХ МОД, БУТ ХУДАЛДАЖ АВАХ /13, 14 ДУГААР ХОРОО/ ХУДХААА/202303073 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
Хан-уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд тарих мод, бут худалдаж авах /13, 14...

МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ТАРИХ МОД, БУТ ХУДАЛДАЖ АВАХ /10, 12 ДУГААР ХОРОО/ ХУДХААА/202304075 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
Хан-уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд тарих мод, бут худалдаж авах /10, 12...

МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ТАРИХ МОД, БУТ ХУДАЛДАЖ АВАХ /9, 16 ДУГААР ХОРОО/ ХУДХААА/202303072 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
Хан-уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд тарих мод, бут худалдаж авах /9, 16...

АЙЦЫН АМАНД ТАРИХ МОД, БУТ ХУДАЛДАЖ АВАХ (14 ДҮГЭЭР ХОРОО) ХУДХААА/202303074 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
Хан-уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Айцын аманд тарих мод, бут худалдаж авах (14 дүгээр хороо) ХУДХААА/202303074 төсөл...

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ (10 ДУГААР ХОРОО 60/2 ДУГААР БАЙР, 13 ДУГААР ХОРОО 144 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО 59 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ) ХУДХААА/202302064 ДУГААРТАЙ  АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Tender
Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих Гадна талбайн тохижилтын ажил (10 дугаар хороо 60/2 дугаар байр, 13...