-2 C
Ulaanbaatar
2023/04/01 [14:47:30]
Хан-Уул

Дугаар А/161 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хүчингүй болгох тухай

b b
2021 оны 04 сарын 02-ны өдөр                          Дугаар А/161                                 Улаанбаатар хот Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох,...

Дугаар А/151 Хан-Уул Зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ын батлагдсан төсвөөс санхүүжин хэрэгжих Геодезийн хэмжилзүйн багаж худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

b b
2021 оны 03 сарын 30-ны өдөр                          Дугаар А/151                                 Улаанбаатар хот       Хан-Уул Зам засвар, арчлалт...