-2 C
Ulaanbaatar
2023/04/01 [14:59:16]
Хан-Уул

КРАНТАЙ АВТО МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДХААА/202312039 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

khanuul
Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Крантай авто машин худалдан авах төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр...

КРАНТАЙ АВТО МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДХААА/202312039 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

khanuul
Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Крантай авто машин худалдан авах төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр...

КРАНТАЙ АВТО МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДХААА/202312039 ДУГААРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

khanuul
Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Крантай авто машин худалдан авах төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт...

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ  ХУДАЛДАН АВАХ  АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТ ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ  АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Цагдаагийн...

ХОРООДЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ  АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Tender
ХОРООДЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ  АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО Хан-Уул дүүргийн...

Нээлт боллоо.

Tender
СОЁЛЫН ОРДОНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ  АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих Соёлын...

УСАН СПОРТ СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АГААР СЭЛГЭЛТ, САЛХИВЧИЙН ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ (16 ДУГААР ХОРОО)-ЫН ХУДХААА/202210077 ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

khanuul
Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих Усан спорт сургалтын төвийн барилгын агаар сэлгэлт, салхивчийн засвар шинэчлэлтийн ажил (16 дугаар...