Хан-Уул

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Tender
            Огноо: 2023.12.08 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар:...

“Био комбинатын  авто замын зураг, төсөв (12 дугаар хороо)”-ын зураг төсөл, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтын урилга

Tender
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                                                                                        2023 оны 11 дугаар сарын 10              Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь...

“Хүүхдийн тоглоомын талбай, спорт талбайн засварын ажлын зураг, төсөв” зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын хураангуй жагсаалтын урилга.

Tender
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                                                                                        2023 оны 10 дугаар сарын 23              Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь...

“Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын зураг төсөв”-ын зураг төсөл, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын хураангуй жагсаалтын урилга.

Tender
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                    Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар...