Хан-Уул

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн сантехникийн засвар үйлчилгээ /ХУД/ хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Tender
Тендерийн урилга Огноо: 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй дүүргийн...