-20 C
Ulaanbaatar
2022/12/02 [15:47:57]
Хан-Уул

Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн ил тод байдал

b b

2022 oны санхүүгийн ил тод байдал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2022 оны орон нутгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2022 орон нутгийн төсөв

2021 оны орон нутгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

2020 оны санхүүгийн ил тод байдал

  1. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн өөрчлөлтийг баталсан тогтоол
    2020-N~1
  2. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны Төсвийн тодотгол
    -2020~1
  3. Хан-Уул дүүргийн 2021 оны орон нутгийн төсөв баталсан тогтоол
    2021-H~1

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Хан-Уул дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан өгөх зөвлөмж