20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [12:37:37]
Хан-Уул

Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн ил тод байдал

Хан-Уул Дүүрэг

2017 оны Санхүүгийн ил тод байдал

2018 оны Санхүүгийн ил тод байдал

Дүүргийн 2018 оны орон нутгийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2018_~1

Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны Төсвийн гүйцэтгэл баталсан тогтоол

2017ON~1

2019 оны санхүүгийн ил тод байдал

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

2021 оны орон нутгийн төсвийн төсөл

2021 оны орон нутгийн төсвийн төсөл

2020 оны санхүүгийн ил тод байдал

  1. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн өөрчлөлтийг баталсан тогтоол
    2020-N~1
  2. Хан-Уул дүүргийн 2020 оны Төсвийн тодотгол
    -2020~1
  3. Хан-Уул дүүргийн 2021 оны орон нутгийн төсөв баталсан тогтоол
    2021-H~1

2021 oны хагас жилийн Санхүүгий ил тод байдал

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Хан-Уул дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан өгөх зөвлөмж