13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [04:17:18]
Хан-Уул

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс ил тод байдал

b b

Иргэдтэй уулзах хуваарь

Тангараг өргөсөн албан хаагчид

Дүүргийн нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Засаг даргын тамгын газрын алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

ЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол мэдээллийн төвийн тайлан

2021 оны жилийн эцсийн тайлан

Жилийн эцсийн тайлан 2021.12.27

2021 оны хагас жилийн тайлан

Э.Цэвэлмаа хагас жилийн тайлан