Хан-Уул

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс ил тод байдал

b b

Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт-2022

Иргэдтэй уулзах хуваарь

Тангараг өргөсөн албан хаагчид

Дүүргийн нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам ЭНД ДАРЖ үзнэ үү

Засаг даргын тамгын газрын алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

ЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол мэдээллийн төвийн тайлан

2021 оны жилийн эцсийн тайлан

Жилийн-эцсийн-тайлан-2021.12.27

2021 оны хагас жилийн тайлан

Э.Цэвэлмаа-хагас-жилийн-тайлан