9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [03:11:45]
Хан-Уул

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс ил тод байдал

b b

Иргэдтэй уулзах хуваарь

Засаг даргын уулзалтын тэмдэглэл

Тун удахгүй…

Тангараг өргөсөн албан хаагчид

Зэрэг дэв олгосон албан хаагчид

Дүүргийн нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2021 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Албан хаагчдын эхний хагас жилийн үр дүнгийн үнэлгээ

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДЫН ТӨРИЙН
2019 оны үр дүн биелэлт-1

Засаг даргын тамгын газрын алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Toggle content goes here, click edit button to change this text.2020.12.28

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

ЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол мэдээллийн төвийн тайлан

Сул орон тооны мэдээлэл