-20 C
Ulaanbaatar
2022/12/02 [15:48:01]
Хан-Уул

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс ил тод байдал

b b

Иргэдтэй уулзах хуваарь

Тангараг өргөсөн албан хаагчид

Дүүргийн нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Засаг даргын тамгын газрын алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

ЗДТГ-ын өргөдөл, гомдол мэдээллийн төвийн тайлан

2021 оны жилийн эцсийн тайлан

Жилийн-эцсийн-тайлан-2021.12.27

2021 оны хагас жилийн тайлан

Э.Цэвэлмаа-хагас-жилийн-тайлан