13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [05:08:48]
Хан-Уул

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

b b

1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

2. Ажлын байрны орчны сэтгэл ханамжийн судалгаа

3, Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ

4. Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам болон "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"

Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

LEGALI~1

5. Захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын дагаж мөрдөх харилцаа хандлагын нийтлэг журам

6. Тангараг өргөсөн албан хаагчид

7. Зэрэг дэв олгосон албан хаагчид

8. Төрийн болон байгууллагын хөрөнгөөр суралцагчдын талаарх мэдээлэл

9. Шинээр ажилд орсoн албан хаагчийн талаарх мэдээлэл

11. Сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт

2021 оны жилийн эцсийн тайлан

Сургалт, нийгмийн баталгаа-ил тод-Solih

“2020 оны жилийн эцсийн биелэлт
2020 оны жилийн эцсийн биелэлт

2020 оны төлөвлөгөө
2020 оны төлөвлөгөө

2020-төлөвлөгөө-Нийгмийн-баталгаах-хангах-хөтөлбөр
2020-төлөвлөгөө-Нийгмийн-баталгаах-хангах-хөтөлбөр

Нийгмийн-баталгаа-биелэлт-2020
Нийгмийн-баталгаа-биелэлт-2020

2019 оны тайлан

2019 оны тайлан

2019 хагас жилийн биелэлт

2019 хагас жилийн биелэлт

 

12. Ажлын цаг ашиглалтын журам