13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [04:10:56]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№20/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№20/

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс, албад Хугацаа
1 Дүүргийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал тээвэрлэж буй 27 аж ахуйн нэгжид албан шаардлага хүргүүлэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс VI/13-ны дотор
2 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын зураг төсвийг танилцуулах Эрүүл мэндийн төв VI/13-ны дотор
3 Эрүүл мэндийн төвийн ТУЗ-ийн хурлыг яаралтай  зохион байгуулах Эрүүл мэндийн төв VI/13-ны дотор
4 Нийт хэлтэс, албадын албан хаагчид 2022.07.01-ний өдрийн дотор тоон гарын үсэг авах, Улсын бүртгэлийн хэлтэс хуваарь гаргаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах Нийт байгууллага, Улсын бүртгэлийн хэлтэс VII/01-ний дотор
5 Зөвшөөрөлгүй гарааш, хайс, хашааг буулгаж орц, гарцыг нэмэгдүүлэх ажлаа эрчимжүүлэх, олон нийтэд тухай бүр мэдээлж ажиллах, Зайсангийн гүүрнээс Яармаг хүртэл дугуйн замын трасс гаргах ажлыг судалж, танилцуулах Газар зохион байгуулалтын алба VI/13-ны дотор
6 Худалдан авах ажиллагааны явцын календарчилсан төлөвлөгөөг холбогдох хэлтэс, албадад хүргүүлж, хяналт тавьж ажиллах Худалдан авах ажиллагааны алба VI/13-ны дотор
7 Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын албан хаагчдад монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм, найруулга зүйгээр энэ 7 хоногт багтаан сургалт зохион байгуулах Албан бус насан туршийн боловсролын төв VI/13-ны дотор
8 Амралтын өдрийн худалдааны байршлыг дахин судлах, хороодын Засаг даргатай хамтрах, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв VI/13-ны дотор
9 Хогийн цэгүүдийг коджуулах ажлыг дуусгах, шуурхай зохион байгуулах Нийт хог тээврийн байгууллагууд VI/13-ны дотор
10 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны эхний хагас жилийн биелэлтийг Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, мониторингийн хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэх Нийт байгууллагууд VI/13-ны дотор

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2022.06.13-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/ цахим хаягаар хүлээн авна.