13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [05:46:03]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№21/

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс, албад Хугацаа
1 2 3  
1 Тоон гарын үсэг олгох ажлыг хороодтой хамтран шуурхай зохион байгуулах, дэргэдэх хэлтэс, албадын албан хаагчдын тоон гарын үсгийн хамрагдалтыг дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах Улсын бүртгэлийн хэлтэс VI/20-ны дотор
2 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд байгууллагын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа автомашинуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргах, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах ажлын хэсэг байгуулж, холбогдох байгууллагуудаар явж, танилцуулах Хууль, эрх зүй, архивын хэлтэс, Аж ахуй, өмчийн хэлтэс VI/20-ны дотор
3 “Хан-Уул Агро” ААТҮГ, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Тохижилт ногоон байгууламжийн гүйцэтгэл хяналтын хэлтэс хамтран эвдэрсэн замыг засварлах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах талаар санал боловсруулан танилцуулах “Хан-Уул Агро” ААТҮГ, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс VI/20-ны дотор
4 Нийгмийн даатгалын хэлтэс тэтгэвэр тогтоолт, олголтын талаар дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах Нийгмийн даатгалын хэлтэс VI/20-ны дотор
5 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Соёлын ордон хамтран томоохон цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдэд урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах талаар удирдамж батлуулан, танилцуулах Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Соёлын ордон VI/20-ны дотор
6 Газар зохион байгуулалтын алба хашаа хайс, гарааш чөлөөлөх ажлуудаа иргэд, олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх, чөлөөлсөн байршлуудад тохижилтын ажлыг хийх Газар зохион байгуулалтын алба Тухай бүр
7 Боловсролын салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа багш нарын цалин урамшууллын 30% олгогдож байгаа эсэхэд анхаарах, явцыг танилцуулах Боловсролын хэлтэс VI/20-ны дотор
8 “Хан-Уул зам засвар арчлалт” ОНӨААТҮГ үйл ажиллагаагаа олон нийтэд мэдээлэх, хийсэн ажлуудаа тухай бүр байршуулах “Хан-Уул зам засвар арчлалт” ОНӨААТҮГ Тухай бүр
9 Биеийн тамир спортын хороо зохион байгуулагдаж байгаа тэмцээн уралдааныхаа талаар мэдээллийг группд байршуулж байх Биеийн тамир спортын хороо Тухай бүр
10 Сайн дурын ажилтнуудын баг бүрдүүлэн, шаардлагатай байршлуудад ажиллуулах төсөл бэлтгэн танилцуулах Улаан загалмайн хороо VI/20-ны дотор

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2022.06.20-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө  /khanuul.1208@gmail.com/ цахим хаягаар хүлээн авна.