-17 C
Ulaanbaatar
2023/02/08 [14:37:55]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№29/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№29/

Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс, албад Хугацаа
1 Дүүргийн ХАӨМС-ийн бүртгэлээр үндсэн болон түр оршин суугчийн судалгааг хороо тус бүрээр гаргаж, албан бичгээр өгөх Статистикийн хэлтэс

 

IX/05
2 Шилжилт хөдөлгөөн ихэссэнтэй холбогдуулан 2022.09.01-ний өдрөөр тасалбар болгон хороо тус бүрээр иргэдийн шилжилтийн тоон мэдээллийг гаргаж, албан бичгээр өгөх Улсын бүртгэлийн хэлтэс

 

IX/05
3 Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, Боловсролын хэлтэстэй хамтран шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс IX/05
4 Эрх шилжиж ирсэн ажлуудын худалдан авах ажиллагааг яаралтай зохион байгуулах Худалдан авах ажиллагааны алба IX/05
5 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилж байгаа газруудад холбгдох хэлтэс, албадтай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгуулах Цагдаагийн газар Тухай бүр
6 Оюутан эргүүлийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төсөл танилцуулж, ажлын хэсэг байгуулах Цагдаагийн газар IX/05

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2022.09.05-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө  /[email protected]/ цахим хаягаар хүлээн авна.