-17 C
Ulaanbaatar
2023/02/08 [14:25:51]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№03/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№03/

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс, албад Хугацаа
1 Байгууллагын удирдлагууд шуурхай зөвлөгөөнд оролцохдоо өөрийн биеэр, албан өрөөнөөс орох Нийт байгууллага Тухай бүр
2 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгохтой холбоотойгоор удирдамж боловсруулж, танилцуулах Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс I/30
3 Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн мэдээллийн сантай тулгах, баяжилтыг нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх Статистикийн хэлтэс I/30

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2023.01.30-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /[email protected]/ цахим хаягаар хүлээн авна.