8 C
Ulaanbaatar
2023/03/31 [10:56:45]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2023 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№04/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2023 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№04/

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс, албад Хугацаа
1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд хяналт тавихаар хүлээлгэж өгсөн камеруудыг үйл ажиллагаанд оруулах бэлтгэл ажлыг хангах /Явцыг танилцуулах/ Цагдаагийн газар II/13
2 Нийт байгууллагууд үйл ажиллагаагаа иргэд, олон нийтэд нээлттэй танилцуулах, энэ 7 хоногт багтаан төлөвлөгөө гаргаж, танилцуулах, дүүргийн удирдлагуудад томоохон, онцлох арга хэмжээнийхээ мэдээллийг тогтмол хүргэж, уялдаа холбоотой ажиллах Нийт байгууллага II/13
3 Яаралтай түргэн тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хэсэг гаргаж, дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах Эрүүл мэндийн төв II/13
4 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Эрүүл мэндийн төвийн засвар, тохижилтын ажлуудыг Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэстэй холбогдож, саналаа өгөх Эрүүл мэндийн төв II/13
5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, төлөвлөгөөгөө танилцуулах Эрүүл мэндийн төв II/13
6 Дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд Татварын хэлтэс энэ онд төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг эрчимжүүлж ажилллах төлөвлөгөө танилцуулах Татварын хэлтэс II/13

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2023.02.13-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө  /[email protected]/ цахим хаягаар хүлээн авна.