20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [12:40:39]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№04/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№04/

 

2021 оны 07 дугаар сарын 09                                                                                                         Улаанбаатар хот

Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан
1 2 3 4 5
1 Онцгой байдлын хэлтэс Нэмэлтээр дайчлагдан ажиллах албан хаагчдын нэрсийг гаргаж, хуваарь танилцуулах Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
2 Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ, “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ, “Хан эко тээвэр” ОНӨААТҮГ Гудамж талбайн хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах Ажлын 5 хоног Засаг даргын Тамгын газар
3 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс,  Онцгой байдлын хэлтэс Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. Ажлын 5 хоног Засаг даргын Тамгын газар
4 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс Мал, амьтны гоц халдварт өвчин түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах Ажлын 5 хоног Засаг даргын Тамгын газар
5 Засаг даргын орлогч А.Амартүвшин, Онцгой байдлын хэлтэс Шуурхай хариу арга хэмжээний багт нэмэлтээр 2 автомашин авах тул судалж, санал танилцуулах Ажлын 5 хоног Засаг даргын Тамгын газар
6 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Нийт байгууллагууд Нийт байгууллагууд 2021 оны эхний хагас жилийн тайлангаа Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулах бэлтгэл ажлаа хангах Ажлын 5 хоног Засаг даргын Тамгын газар

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг  2021.07.22-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/ цахим хаягаар хүлээн авна