9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [04:05:12]
Хан-Уул
Шуурхай зөвөлгөөн

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№05/

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№05/

 

2021 оны 08 дугаар сарын 24                                                                                                          Улаанбаатар хот

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хэлтэс, албад Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан
1 Байгууллагууд 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор үйл ажиллагааны тайлангаа Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
2 Нийслэл болон дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд Дотоод аудитын алба хяналт тавьж ажиллах Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дотоод аудитын алба Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
3 Төсвийн тодотголд өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан саналаа Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэх Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Нийт байгууллагууд Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
4 Хэлтэс, албадын дарга нарыг шагнаж, урамшуулах асуудлыг судалж, дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах Санхүү төрийн сангийн хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
5 Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх бэлтгэл, бэлэн байдлыг сайтар хангаж, аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан “Хариуцлагын гэрээ”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, хороод, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн газар Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
6 Инженерийн шугам сүлжээ, сургууль, цэцэрлэгийн их, урсгал засвар, шинэчлэлтийн ажлуудын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. /”Усан слорт сургалтын төв” ОНӨУТҮГ, 18, 52 дугаар сургуулийн дулааны шугам өргөтгөх ажил/ Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, /”Усан слорт сургалтын төв” ОНӨУТҮГ, Боловсролын хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
7 Нутгийн захиргааны байгууллагууд дотооддоо халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар баримтлах, Онцгой байдлын хэлтэс хяналт тавьж ажиллах Онцгой байдлын хэлтэс, Нийт байгууллагууд Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
8 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн байрнуудад ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг зохион байгуулах, хичээл сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах бэлтгэл ажлыг сайтар хангах. Боловсролын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
9 Авто замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор байгууллагууд автомашинтай албан хаагчдынхаа тоон судалгааг ирүүлж, автобусаар үйлчлэх ажлыг зохион байгуулах саналаа ирүүлэх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Нийт байгууллагууд Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
10 Сайжруулсан түлш борлуулах борлуулалтын цэгийн байршил, хүртээмжийг оновчтой болгох, нэмэлтээр байгуулах шаардлагатай цэгийн тоо, байршлын судалгааг гаргах Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
11 Газрын зөрчлийг арилгаж, чөлөөлөгдсөн байршлуудыг нийтийн эдэлбэр газраар бүртгэж, тохижилтын зураг төсөл, ажлын даалгавар зэргийг шуурхай баталж, холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах Газар зохион байгуулалтын алба,  Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
12 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч аж ахуйн нэгж, тээврийн хэрэгслүүдэд хяналт тавьж ажиллах Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн газар Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн
13 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс иргэдийг ажилд зуучлахдаа тохижилт үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтарч ажиллах Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс Ажлын 5 хоног Засаг даргын Нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг  2021.08.27-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/ цахим хаягаар хүлээн авна