9 C
Ulaanbaatar
2021/06/20 [03:30:17]
Хан-Уул
Тогтоол захирамж

Дугаар А/245 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021 оны 05 сарын 12-ны өдөр                          Дугаар А/245                                 Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, төсвийн зардлыг хэмнэх хүрээнд түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж буй хороодын болон хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаа байрлаж үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой объектын судалгаа гаргах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

                    Ажлын хэсгийн ахлагч                         С.Энхбаяр

                                                      Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                    Нарийн бичиг                                           Ч.Мөнхгэрэл

                                      Аж ахуй өмчийн хэлтсийн өмч бүртгэл ашиглалт хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

                        Гишүүд                                       Л.Отгонбаяр

                                                                            Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтын хэлтсийн дарга

                                                                         З.Буянт

                                                                        Аж, ахуй өмчийн хэлтсийн дарга

                                                                         Ч.Байгаль

                                                                         Хууль зүйн тасгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

                                                                         Б.Тулга

                                                                         Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэн

                                                                         Б.Мөнх-Эрдэнэ

                                                                  “Нийтлэг үйлчилгээний алба” ОНӨААТҮГ-ын барилгын инженер

  1. Захирамжийн хэрэгжилтийг тогтмол тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсэг /С.Энхбаяр/-т даалгасугай.

   ЗАСАГ ДАРГА                                  Ж.АЛДАРЖАВХЛАН