Хан-Уул
Тогтоол захирамж

Дугаар А/431 – Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай

2023 оны 08 сарын 04-ний өдөр                      Дугаар А/431                          Улаанбаатар хот

 

Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай

 

                        Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, Амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 266 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Баялаг фийд” ХХК нь Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас 45,000 ширхэг үржлийн өндгийг 14 дүгээр хороо Бурхантын 1-262а тоотод байрлах инкубаторт хүлээн авах гэж байгаатай холбогдуулан тус объектод 2023 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 23 хоногийн хугацаатай хорио цээрийн дэглэм тогтоосугай.

2.Импортоор оруулж ирсэн үржлийн өндгийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, үзлэг шинжилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг зохих журмын дагуу хийж гүйцэтгэхийг Мал эмнэлгийн нэгж “Ганган буга” ХХК (Ч.Оюун)-д, хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн тасаг (С.Эрдэнэдалай)-т тус тус даалгасугай.

3.Хорио цээрийн дэглэм тогтоосон объектод амьтны шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй байх, лабораторийн шинжилгээ, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг саадгүй явуулах нөхцөлөөр хангаж ажиллахыг “Баялаг фийд” ХХК (Э.Наранбаатар)-д үүрэг болгосугай.

4.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс (Л.Саруултуяа)-т, 14 дүгээр хорооны Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Ганбадрах)-д тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

                               ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН