9 C
Ulaanbaatar
2021/06/20 [02:27:09]
Хан-Уул
Ангилаагүй

Тендерийн үр дүнгийн мэдээ

“ХАН-УУЛ ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ ОНӨААТҮГ-ЫН БАТЛАГДСАН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИН ХЭРЭГЖИХ ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛЗҮЙН БАГАЖ ХУДАЛДАН АВАХ” /ХУДХААА/202101036/ АЖЛЫН ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
1 “5D WORLD” ХХК 20,889,000 ₮ шалгарсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтын дагуу гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсныг мэдэгдье.

 

2 “ИНЖЕНЕРГЕОДИЗИ”  ХХК 17,000,000 ₮ шалгараагүй “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дах заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн татгалзаж байна.

 

3 “ГЕОСУРВЭЙ”  ХХК 23,000,000 ₮ шалгараагүй “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дах заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн татгалзаж байна.

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА