20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [11:44:20]
Хан-Уул
Цахим Тендер

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН “ЭКО АХМАДЫН СУВИЛАЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН ГАДНА НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ, ХУДХААА/202101014 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН “ЭКО АХМАДЫН СУВИЛАЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН ГАДНА НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ, ХУДХААА/202101014 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

2021.06.14

Тендерт оролцогчийн нэр  

Үнийн санал

Шалгарсан эсэх  

Тайлбар

“ЖАМ” ХХК 99,546,976 ₮ Үнийн хөнгөлөлт 11,046,976 ₮ шалгараагүй “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн татгалзаж байна.
“ТОРГОНЗҮЛЭГ” ХХК 97,990,325 ₮ шалгараагүй “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн татгалзаж байна.
“ӨНГӨТХАРШ” ХХК 89,738,000 ₮ шалгараагүй “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн татгалзаж байна.
“ГАН ХЭЛХЭЭ КОНСТРАКШН” ХХК 89,934,588 ₮ шалгарсан  

Уг тендерт “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн “ГАН ХЭЛХЭЭ КОНСТРАКШН”  ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсныг мэдэгдье.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА