Хан-Уул

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

REALADMIN
  • Нэр:  Г.Эрдэнэсугар
  • Албан тушаал:   Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн
  • Өрөөний номер:   Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байр 1-р давхар
  • Ажлын утас:   7777-1965
  • Гар утас: 8985-1582

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ